Algemene Voorwaarden

1. De verkoper.

EMZ Floris Lefever, KattenPret.com, gevestigd te 3010 Leuven, Weergalmlaan 3 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 538.925.565

BTW nr. BE0538925565 Tel: 0032 (0)483240866 Algemeen e-mailadres: info@KattenPret.com Deze pagina bevat alle algemene voorwaarden met betrekken tot verkoop, levering en betalingen. Artikel 1. Terminologie Artikel 2. Toepassingen Artikel 3. Bestellingen en overeenkomsten Artikel 4. Prijzen Artikel 5. Online betalingen Artikel 6. Leveringen Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud Artikel 8. Klachten Artikel 9. Annulering van uw bestelling Artikel 10. Overmacht Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Vragen, klachten en opmerkingen  

Artikel 1. Terminologie

1.1. KattenPret.com is een online winkel (te bereiken via www.KattenPret.com) waar je producten voor katten en hun mensen kan kopen. KattenPret.com is een pure online webwinkel en heeft geen fysieke winkel. Hierdoor kunnen bestellingen enkel online geplaatst worden en per post ontvangen worden.

Artikel 2. Toepassingen

2.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, producten, aanbiedingen en geschenken die beschikbaar zijn op KattenPret.com. Tenzij andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk vermeld worden. 2.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken. Tenzij er hier schriftelijk toestemming wordt van gegeven. Indien er een uitzondering wordt gemaakt op de Algemene Voorwaarden, dan blijven de andere bepalingen nog steeds van kracht.  2.3. Indien je op een aanbieding ingaat of tot een bestelling over gaat, dan aanvaardt je daarmee ook deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 3. Bestellingen en overeenkomsten

Een bestelling of overeenkomst vindt plaats nadat een klant op een aanbod van de website ingaat. KattenPret.com kan en mag bestellingen weigeren en eventueel vragen voor extra informatie. Indien KattenPret.com besluit om niet op een bestelling in te gaan, dan wordt de reden zeker gecommuniceerd aan de klant.

Artikel 4. Prijzen

4.1. De prijzen die bij de producten op deze website worden vermeld, zijn in euro. Ze worden steeds vermeld met 21% inclusief BTW. De BTW-bedragen zullen nooit apart getoond worden.  4.2 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. Let op: de douanekosten en invoerrechten zijn voor rekening van de klant!  4.3 Indien een fout in de prijsvermelding duidelijk is, door bijvoorbeeld een invoer-,zet- of drukfout, dan moet KattenPret.com hier zich niet aan houden. Aan verkeerde prijsinformatie kan geen recht worden ontleend.

Artikel 5. Online betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk via: Er kan op KattenPret.com betaald worden op de mogelijkheden die in het bestelproces weergegeven worden. Nadat de klant een bestelling plaatst, wordt er een e-mail gestuurd met daarin de totale kosten (inclusief verzendkosten). Betalen op KattenPret.com kan via: a) Bancontact / Mister Cash via Mollie.nl uitsluitend voor Belgische rekeninghouders. b) iDEAL: Als u gebruik maakt van internetbankieren ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Voor meer informatie over het gebruik van iDEAL op onze website, klik op: iDEAL. c) PayPal / American Expres. Betaal met je creditcard via PayPal. Je hoeft hiervoor geen PayPal account voor te hebben, je kunt je betaling direct verwerken. PayPal staat voor veilig en slim online betalen. Je kunt eenvoudig en gratis in binnen- en buitenland met een bank- of girorekening betalen. d) MasterCard / Visa via Stripe. e) Direct en online door middel van een betaling met een waarde- of tegoedbon, uitgegeven door KattenPret.com. Een waarde- of tegoedbon van KattenPret.com kan overgedragen worden en is geldig tot 1 jaar na afgifte. Mocht het tegoed hoger zijn dan uw bestelling, dan ontvangt u een nieuw tegoed ter waarde van het resterende bedrag 5.2 De klant geeft KattenPret.com de toestemming om alle nodige handelingen te verrichten om een betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.  5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KattenPret.com. Betalingen verricht via alle overige betaalmethoden, verlopen via de internetkassa van Mollie.nl, Strip en PayPal.

Artikel 6. Leveringen

6.1 KattenPret.com wil uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling je bestelling te verzenden. Hiertoe is KattenPret.com echter niet verplicht.  6.2 Een bestelling wordt ook verzonden als ze niet volledig verzonden kan worden. Indien ze niet verzonden kan worden doordat er een product (tijdelijk) niet in voorraad is, of omdat de verzending om een andere reden vertraging ondervindt, of indien een bestelling maar gedeeltelijk verzonden kan worden, dan wordt de klant hier uiterlijk binnen de 7 werkdagen nadat de bestelling geplaatst werd, op de hoogte gebracht. De klant kan de bestelling dan kosteloos annuleren. KattenPret.com zal dan voor een terugbetaling zorgen. 6.3 Er kunnen steeds afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen zijn. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven als mogelijk. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat over bij aflevering van het product op het afleveradres. 

Artikel 8. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling 9.1 Wij stellen alles in het werk om goede producten te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de artikelen onmiddellijk te analyseren en daarbij eventuele gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn volgens uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op KattenPret.com, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@KattenPret.com met vermelding van  het bestelnummer.  Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, dan kan u een mail sturen aan info@KattenPret.com.

Artikel 9. Annulering van uw bestelling

U kunt uw bestelling steeds annuleren, zonder dat u een reden moet opgeven of een boete moet betalen. Indien het artikel reeds verzonden is, dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8. Hoe sneller dat wij weten dat u uw bestelling wil annuleren, hoe beter. Dit kan per e-mail: info@KattenPret.com. Vermeld zeker uw bestelnummer.

Artikel 10. Overmacht

KattenPret.com heeft in geval van overmacht steeds het recht om, de uitvoering van de bestelling van een klant te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zonder dat KattenPret.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit gezien de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@KattenPret.com. 13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België. 13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen KattenPret.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.